Verhoeff, Simon

Simon Verhoeff, Nieuwerbrug 1745-1796 Hillegersberg
Hij trouwde met Maria van der Meide en was schoolmeester, koster, voorzanger en schoonschrijver. Hij had een Cabinet van Snykonst, dat na zijn dood is verkocht en verspreid geraakt. Omdat werk van hem werd geëxposeerd op de tentoonstelling van “Oudheden en Merkwaardigheden” in Delft, 1863, weten we dat hij twee maal een zee met schepen in lijst maakte, gedateerd 1765 en 1770 en ook een gezicht op Rotterdam van de Maaszijde (catalogus # 2240, 2241).

Literatuur