Boer, Adam Hotzes de

Adam Hotzes de Boer, Ter Zool 1810-1855 Deersum
Adam was in 1824 boerenknecht in Goenga, maar staat sinds 1829 in alle archieven als timmermansknecht te boek. Hij trouwde in 1843 met Janke Reinders Kooistra, naaister uit Deersum.
Er zijn elf werkstukken bekend, alle met initialen of namen van de eerste bezitters en vol versiering met bazuinengelen, vogels en anjerachtige bloemen, maar nooit met zijn eigen signatuur. Daardoor is het niet helemaal zeker of hij de knipper was. De schoolmeester van Deersum noemde een timmerman-bakker in 1857 terwijl Adam twee jaar eerder was overleden. Alle bekende knipwerken dateren van voor 1850.

Over Adams grootvader Adam de hurdrider op de schaats en over zijn vader Hotze is een uitgebreid verhaal geschreven in de Leeuwarder Courant van 29 december 1961. Hotze, de bakker, moest in 1814 wegens een klein vergrijp naar het gevang. Dat viel hem zo zwaar dat hij  een einde maakte aan zijn leven, zijn vrouw achterlatend met vijf onmondige kinderen. Zij heeft de bakkerij voortgezet, samen met haar zoon Adam, die het brood uitventte.

Collectie
  • Fries Museum, Leeuwarden
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Knipkunstmuseum Westerbork
Literatuur