Boer, Adam Hotzes de

Adam Hotzes de Boer, ? 1810-1855, Deersum
Adam is geboren in Ter Zool 1810. Overleden te Rauwerderhem 1-2-1855 als timmermansknecht te Sybrandaburen. Was in 1824 boerenknecht in Goenga. Hij trouwde in 1843 met Janke Reinders Kooistra, naaister uit Deersum. Alle bekende knipwerken dateren van voor 1850. Het enige dat niet klopt met zijn sterfjaar is dat de schoolmeester een timmerman-bakker noemt in 1857.
De geschiedenis van grootvader Adam de Boer, de “hurdrider” en zijn zoon Hotze is beschreven in de Leeuwarder Courant van 29-12-1961. Hotze, de vader van Adam, moest in ’t gevang wegens een klein vergrijp. Dat was te veel schande en hij “deed zichzelf tekort” in de gevangenis op 13 juni 1814, zijn vrouw achterlatend met vijf onmondige kinderen. Zij heeft de bakkerij voortgezet, samen met haar zoon Adam.
Er zijn elf werkstukken bekend, alle met initialen of namen van de eerste bezitters en vol versiering met bazuinengelen, vogels en anjerachtige bloemen, maar nooit met zijn eigen signatuur.

Collectie
  • Fries Museum, Leeuwarden
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Knipkunstmuseum Westerbork
Literatuur