Wie weet meer over Bakema, Bosch en van Eck?, Nieuwsbrief 1989-1

Deze oproep werd door de Leverstichting, naar aanleiding van de kleine expositie over Rotterdamse papierknipkunst in de Centrale Gemeentebibliotheek in Rotterdam, geplaatst in de rubriek Rotterdam Centraal van het Rotterdams Nieuwsblad van 10 januari 1989. Ook werd in twee radioprogramma’s (van Radio Rijnmond en de RANO) aandacht aan deze oproep besteed. En, gelukkig bleven reacties niet uit. In de verzameling van de stichting W.Tj. Lever bevonden zich al de correspondentie tussen Bakema en Lever uit het begin van de jaren vijftig en enige knipsels en foto’s.

Bram Bosch

Op de veiling van november 1988 was het mogelijk knipwerk van en documentatie over Klaas Bakema (1882-1958), Abraham Bosch (en Theodorus van Eck (1837- 1932) te verwerven. Het onderzoek, dat naar aanleiding van de binnengekomen reacties op krantenartikel en radioprogramma’s werd ingesteld, bracht onze stichting in contact met familieleden en kennissen van alle drie knippers.

Theodoor van Eck

Veel familieleden, vaak klein kinderen, beschikten zelf nog over knipwerk, zodat een vergelijking met het werk uit de Levercollectie mogelijk was. Behalve de kennismaking met onbekend knipwerk leverde het onderzoek ook diverse interessante foto’s voor de verzameling van de stichting en gegevens uit vertelde verhalen en krantenartikelen op. Enige interviews met familieleden van Bakema, Bosch en van Eck zijn op geluidsband vastgelegd en vervolgens uitgewerkt, zoals dat gebruikelijk is bij een oral history onderzoek. De eerste resultaten van de naspeuringen zijn vastgelegd in de notitie “Wie weet meer.. .“, die bedoeld is als bij lage voor bepaalde subsidieaanvragen. Naar verwachting zullen de bij elkaar gebrachte gegevens te zijner tijd worden opgenomen in een of meerdere publicaties.

Door Henk van Ark.
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief 1989-1 van Stichting W.Tj. Lever.