Wat grootmoeder vertelde, Knip-Pers 1990-4

“Cornelis, ik weet zeker dat mijn grootmoeder het over Cornelis had.”

afb. 1 en 2, Cornelis Leek, Particuliere Collectie

Een zin uit een gesprek met een papierknipkunstbezitster uit Winkel, tijdens het onderzoek naar de papierknipper Arie Tergant  (1773-1852). Hiermee begon de speurtocht naar de makers van enige anonieme knipwerken, gedateerd 1778-1805, en verschillende bidprentjes. Qua indeling en verwerkte motieven lijken vooral de bidprentjes op het werk van Arie Tergant, maar kniptechnisch zijn ze anders. Veel scherper en wat houteriger (afb. 3). Cornelis, het zou de vader van Arie Tergant geweest kunnen zijn, die heette ook Cornelis. Maar dat gegeven was snel achterhaald toen bleek dat Cornelis Tergant in 1776 te Alkmaar was overleden. Onderzoek bracht ons niet verder en Cornelis bleef een onbekende. Tot enige maanden geleden twee papierknipsels ter onderzoek aan ons museum werden aangeboden. Twee knipsels met Bijbelse voorstellingen en met initialen C.L. (afb.1 en 2).

afb. 3 Cornelis Leek

Volgens overlevering zijn deze knipsels gemaakt door Cornelis Leek uit Niedorp, die leefde in de periode 1800-1870 (afb. 4). Een eerste archiefonderzoek bracht aan het licht dat Cornelis Leek werd geboren op 26 of 27 augustus te Noord Schermer en zich vanuit Heerhugowaard in Niedorp vestigde. Hij was arbeider van beroep en getrouwd met Antje Bas uit Haringcarspel.

afb. 4, bidprentje, toegeschreven aan Cornelis Leek, Particuliere Collectie

Vergelijking van de bidprentjes met de twee knipsels met de initialen maakt duidelijk dat ze door eenzelfde hand geknipt kunnen zijn. Grootmoeder had waarschijnlijk gelijk.

afb.4, bidprentje, toegeschreven aan Cornelis Leek, Particuliere Collectie

Een knippende Cornelis in de tijd dat Arie Tergant leefde en die tevens de maker van de bidprentjes was. Verder onderzoek naar Cornelis Leek zal het antwoord moeten geven.

Tonny Jurriaans

afb.5, bidprentje, toegeschreven aan Cornelis Leek, Particuliere Collectie