Twee “nieuwe” werken van Jan Cornelisz. Den Bl(e)ijker, Knip-Pers 1991-3

“Amor Vincit Omnia”, 1748. Liefde overwint alles.

Een huwelijksknipsel dat in vergelijk met latere werken van Jan Cornelis den Blijker vrij eenvoudig van indeling is en zonder de voor zijn werken zo kenmerkende bijbelse voorstellingen. Als teken van verbondenheid heeft hij in het medaillon boven de initialen KK en LV nog eens samengevoegd en in het medaillon beneden gekroonde ineengeslagen handen geknipt.

Het andere werk heeft hij 29 jaar later gemaakt, toen hij 70 jaar oud was. Het heeft de bekende bijbelse taferelen. De twee nieuw testamentische afbeeldingen in de medaillons boven vertellen het verhaal van de Apokalyps (12:1-3 en 12:13) en in een zevende deel van het medaillon onder de boog schreef hij het Onze Vader. Met potlood en Oost-Indische inkt tekende hij zijn knipwerken in, waardoor een reliëf-effect ontstond. De doopsgezinde predikant Jan den Blijker maakte zijn knipwerken in opdracht. Zijn tractement dat hij in Alkmaar ontving -hij werd in 1747 aldaar benoemd- was niet toereikend om in het onderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien. Hij was niet de enige predikant met financiële problemen. Reeds in 1658 werd te Dordrecht een werkje uitgegeven met de titel “Bewys dat het een predicant met zyn huysvrouw Alleen niet mogelijck en is op vijfhondert guld. Eerlijck te leven”.

Werken van Jan Cornelisz. de Bleijker bevinden zich onder andere in de collecties van het knipselmuseum te Westerbork, het Frans Halsmuseum te Haarlem en in het Westfries Museum te Hoorn.

Onderschriften bij de afbeeldingen:
Amor Vincit Omnia 1748, Huwelijksknipsel Jan Corns. den Blijker. Afm. 17.6 x 26 cm
Collectie Westfries Museum

Knipsel, 1777. 14 aug. Jan de Bleijker. Menn. Leer in Alkmaar, oud omtr. 70 jr. Afm. 18 x 25 cm.
Collectie M. Douma Amsterdam.

Door Tonny Jurriaans
Dit artikel verscheen eerder in Knip-Pers 1991-3