Schenking: werk van de “Piersma knipper” uit Friesland, Nieuwsbrief 1990-2

Enige maanden geleden ontvingen wij van de heer Groeneveld uit Rotterdam een belangrijke schenking: een knipsel gemaakt door de “Piersma knipper” uit Friesland. Het knipsel toont de initialen GGS en PTW (die staan voor Gerrit Gerkes Schaafsma en Petronella T. Wassenaar) en het stuk moet omstreeks 1840/50 in Sneek of omgeving zijn gemaakt. De voor deze knipper zo kenmerkende hoorns van overvloed zijn opvallend aanwezig; in twee medaillons zijn voorstellingen van een timmermanswerkplaats opgenomen. De naam van de maker is niet bekend, wel kennen we twee vergelijkbare knipsels die door dezelfde papierkunstenaar zijn gemaakt. Eén knipsel behoort tot de collectie van het Fries Genootschap en bevindt zich in het Fries Museum in Leeuwarden.

Het is geknipt voor S.J. Piersma, die op 8 augustus 1824 werd geboren. Een tweede stuk, eveneens met voorstellingen uit het boerenbedrijf in de rand medaillons, bevindt zich in particulier bezit en is afgebeeld in “Schaarkunst” onder nummer 27. Het Fries Museum kon desgevraagd geen informatie over de mogelijke maker van deze interessante knipsels geven, misschien zal het te zijner tijd nog eens mogelijk zijn de maker van dit werk te identificeren.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief 1990-2 van Stichting W.Tj. Lever.
Later is deze knipper geïdentificeerd als Adam Hotzes de Boer.