Knipsels van “Wildevanker” in New York, Nieuwsbrief 1990-2

In de vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan tot nu toe bekend werk van de “Wildervanker knipper”. Dit naar aanleiding van een toegezonden afbeelding van een knipsel voorstellende een soldaat en een meisje/vrouw uit 1831 of 1834. We hebben geprobeerd verdere gegevens over “Wildervanker” te achter halen, maar dit is niet gelukt. Naspeuringen van het Veenkoloniaal Museum leidden niet tot resultaten en ook een oproep in de rubriek “Noorder Rondblik” van het Nieuws blad van het Noorden leverde niets op. Toch werd er meer over het werk van “Wildervanker” bekend, want in het Metropolitan Museum of Art in New York bleken zich niet één maar drie stukken van de volkskunstenaar te bevinden. Behalve De Vlugt naar Egipten” ook “De Afneming van het Kreus” en “Jesus Opstanding”.

De drie knipsels hebben nagenoeg hetzelfde formaat (ca. 37 x 29 cm) en het zou natuurlijk kunnen gaan om op zichzelf staande stukken. Maar gezien de formaten en de afgebeelde onderwerpen is het verleidelijk te veronderstellen dat deze drie knipwerken deel uit hebben gemaakt van een grotere serie (van zes, acht of twaalf stuks?) met voorstellingen uit het leven van Christus. Of dit het geval is geweest? We wachten nieuwe vondsten van het werk van “Wildervanker” af.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief 1990-2 van Stichting W.Tj. Lever.
Later is deze knipper geïdentificeerd als Jan Josef Jöbsis.