Gertrud Januszwski, Nieuwsbrief 2002-4

Zr. Imelda van het Klooster Bethanië in Venlo stuurde ons een reeks prentjes van het religieuze werk van Gertrud Januszewski, nadat wij telefonisch met haar contact hadden over een boekje uit de serie “Buiten Spelen”. (zie Nieuwsbrief 2002-3) Voor deze nieuwsbrief hebben we daaruit een keuze gemaakt. Hierna ontvingen we van haar nog een dikke verrassingsenvelop met nog meer prenten, het boekje “In het lentezonnetje” (deel 1 van “Buiten Spelen”) maar ook twee originele, voltooide knipwerken van Januszewski, enige getekende ontwerpen, waarvan een gedeelte al met de schaar uitgewerkt, en nog enige andere zaken. Vanwege de verhuizing van de zusters uit Venlo ontvingen wij onlangs het bericht dat nog meer knipsels aan ons museum zullen worden geschonken. De schenking zal in januari in ontvangst worden genomen. Deze onverwachte ontwikkelingen hebben ons doen besluiten, ter gelegenheid van ons “Souvenirproject”, ruime aandacht aan het werk van Gertrud Januszewski te besteden en wel in de maanden maart en april van 2003. Er zullen presentaties van haar knipsels en ontwerpen worden gehouden over “lente” en “religie”. Dit sluit natuurlijk uitstekend aan bij de thema’s van de Culturele Zondagen.

uit de rubriek aanwinsten van de Nieuwsbrief van het Nederlands Museum van knipkunst en de Stichting W. Tj. Lever 2002-4