Expositie Januszewski, Nieuwsbrief 2005-1

In 2003 ontvingen we in twee fasen een belangrijke schenking van het klooster Bethanië in Venlo (zie Nieuwsbrief maart 2003). In januari overhandigde zr. Imelda Blom ons 75 knipsels (waarvan 4 ingelijst), 36 schetsontwerpen (waarvan een deel al gedeeltelijk met de schaar uitgewerkt), 226 (professie)prentjes naar geknipt ontwerp, 182 uit publicaties geknipte illustraties, enige boeken en tijdschriftartikelen met geknipte afbeeldingen, kaarten, foto’s een tekening van Bethanië in kersttijd en een door zr. Imelda samengesteld plakboek met biografische informatie over knipster Gertrud Januszewksi (1911-2001). In het najaar kwamen nog eens 15 ingelijste knipwerken, afkomstig uit de kruisgang van het klooster, naar Schoonhoven. In maart en april van 2003 toonden we al een keuze uit deze nieuwe museumaanwinst, van 1 maart t/m 29 mei 2005 exposeren wij nagenoeg de gehele schenking.

Om twee redenen is het werk van Januszewski voor ons museum van belang. Allereerst om de kwaliteit van haar knipwerk. De knipsels -die Jugendstil invloeden verraden- zijn soepel, met vloeiende en ronde vormen, geknipt en zeer delicaat uitgewerkt. In de tweede plaats om de uitgebeelde onderwerpen. Dit geldt zowel voor de schitterende kindervoorstellingen (zie voorpagina) als voor de indrukwekkende religieuze stukken. Tijdens de voorbereiding van deze expositie kwamen wij in contact met de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Deze instelling heeft enige jaren geleden een inventarisatie verricht in Bethanië men kende daar dus ook het werk uit de kruisgang. Op hun website (www.skkn.nl) is onder de noemer “Object van de Maand” in maart aandacht besteed aan Gertrud Januszewski, met verwijzing naar de tentoonstelling in ons museum.

door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in de Nieuwsbrief 2005-1, een uitgave van het museum van Knipkunst en Stichting W.Tj. Lever.