De “Wildevanker” knipper, Nieuwsbrief 1990-1

Enige tijd geleden ontvingen we een afbeelding van een knipsel, voorstellend een soldaat met meisje (vrouw) met de initialen F.G.M. en G.H.M.. Onder het knipsel bevond zich een geschreven datering: 1831. De bezitter van het knipwerkje had inmiddels uitgevonden dat het stuk was gemaakt voor zijn voorouders Philippus Geert Moerker en Geeske Hindriks Molencamp. Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een huwelijksknipsel, maar de aangebrachte datering komt helaas niet overeen met het huwelijksjaar, dit was namelijk 1834. Nu kan de datering (die zich niet in het knipsel bevindt) later, foutief, zijn aangebracht, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat het knipsel om een andere reden is vervaardigd. Bijvoorbeeld ter herinnering aan de deelname van Philip Moerker aan de Tiendaagse Veldtocht in België in 1831, een verhaal dat in de familie nog steeds bekend is. Verder onderzoek zal hierover misschien uitsluitsel kunnen bieden. Van de maker van het knipsel is tot nu toe maar weinig bekend. Hij (zij?) wordt aangeduid als de “Wildervanker” knipper en zou omstreeks 1830 in de buurt van Wildervank en Veendam werkzaam zijn geweest.

Van dezelfde knipper kennen we nog drie andere stukken. Onze stichting bezit de bekende schoenlapperij met de initialen G.J.D. uit 1835,  andere knipsels zijn “De Vlugt naar Egipten” en een soldaat met meisje (vrouw) uit 1832 met de initialen J.J.H. en A.M.H..

Vanzelfsprekend zullen we proberen de identiteit van de maker te achterhalen en ook zijn we benieuwd of in de loop van de tijd nog meer werk van dezelfde knipper zal opduiken. Suggesties over dit onderwerp zijn in ieder geval welkom.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief 1990-1 van Stichting W.Tj. Lever.
Later is deze knipper geïdentificeerd als Jan Josef Jöbsis.