Bram Bosch, schipper en papierknipper, Nieuwsbrief 1990-1

In een van de vorige nieuwsbrieven (NB 1989-1) werd al enige aandacht besteed aan een onderzoek betreffende de Rotterdamse knippers Klaas Bakema, Bram Bosch en Theodorus van Eck. Bakema is een zeer interessante figuur, niet alleen knipsels van zijn hand bevinden zich in de verzameling van onze stichting, maar ook brieven die hij aan Lever schreef van 1950 tot 1952. In een later stadium zullen we zeker nog meer over deze eigenzinnige silhouettist vermelden, nu willen we wat meer laten weten over de schipper en papierknipper Bram Bosch (1865-1943). Bosch is bekend geworden door knipsels die hij in de jaren dertig op de schippersbeurs in Rotterdam heeft gemaakt.

Hij was een vlotte verteller en een goed imitator en met een grote schaar knipte Bosch allerlei voorstellingen uit papier dat ter plaatse voorhanden was, zoals gebruikte enveloppen. Bosch knipte vooral voorstellingen met menselijke figuren en dieren en beeldde vaak spreekwoorden en gezegden uit. Ook had hij oog voor actuele gebeurtenissen, zo knipte hij de Terechtstelling van Van der Lubbe (een knipsel dat zich bevond in het Museum van Knipkunst, maar daar enige jaren geleden werd gestolen) en De sprong van Vlasblom van de Hef, beide voorvallen uit het jaar 1933.

Diverse knipsels en foto’s van Bram Bosch zijn te zien geweest op de stand van de Leverstichting op de “Rotterdamse Dag” van 26 november 1989.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief 1990-1 van Stichting W.Tj. Lever.