Categoriearchief: letter I

Irhoven, Henricus van

Henricus van Irhoven, 1708-na 1787, ‘s Hertogenbosch.
Boekdrukker en boekverkoper. Vermaard tekenaar en kunstig papiersnijder van wie geen werkstuk is overgeleverd. Genoemd wordt: “Een heerlyke bewerkte Vaas, pronkende met borstbeelden van J. Oldenbarneveld, H. de Groot en J. en C. de Witt, in Medaljon; dezelve is gevuld met diversche fraaye bloemen enz.; aan den voet van gemelde vaas ligt een vogelnestje met eyeren, waarby eenige veederen; alles is schoon van ordonnantie en ongemeen kunstig en fraay van wit papier vervaardigd, door den beroemden h. van irhoven. Ao 1787, h. 22 dm., staande onder een glaase stulp, op een verguld voetstuk.” (Kramm 1856; Catalogus Jan Pekstok)

Ingen, Adrianus van

Adrianus van Ingen
Uit wit, gevouwen papier is een symmetrisch soort tempeltje geknipt, waarbinnen een schild hangt met A.v.I. en daaronder het jaartal 1817. Er boven twee famen.

Literatuur
  • Particulier bezit