W., P.

P. W., ??

Knipte in 1847 “De Morgen der Schepping”. Ondanks de mooie vormgeving en randdecoratie is er niet éen ander knipsel, dat door P.W. gemaakt kan zijn. Zijn identiteit is ook niet bekend.