Roorda, Auke J.

Auke J. Roorda, ? 1868-1898 Franeker

Hij was koopman, “inlandse kramer”, bleef ongetrouwd. Maakte een groot  knipsel voor zijn ouders, het Franeker echtpaar Jetze Roorda en Hinke Bruinsma (stiefmoeder, zijn eigen moeder was Pierkje Swart, overl. 1874) en hun kinderen in 1887 (huwelijkstempel). Een ander groot stuk maakte hij ter “Herinnering aan de 71ste verjaardag van Zijne Majesteit Willem III koning van Neder­land”. In een derde stuk verwerkte hij de namen van 22 natuurweten­schap­pers, filosofen en kunstenaars (o.a. Multatuli, Newton en Darwin) en een gedicht:

De weinigen die hun weelderige verstand
Niet voor zichzelf bewaard
Maar ‘t grauw hun mening en gevoelen openbaart
Zij zijn van ouds gekruisigd en verbrand.

Roorda werkte eraan van 1895-1897.

Collectie
  • Museum Martena Franeker, Franeker
Literatuur