Roorda, Auke Jetzes

Auke Roorda, Franeker 1868-1898 Franeker

Hij was koopman en bleef ongetrouwd. Maakte een groot  knipsel voor zijn ouders, het Franeker echtpaar Jetze Roorda en Hinke Bruinsma (stiefmoeder, zijn eigen moeder was Pierkje Swart, getrouwd 1867, overleden 1874) en hun kinderen in 1887 (huwelijkstempel). Een ander groot stuk maakte hij ter “Herinnering aan de 71ste verjaardag van Zijne Majesteit Willem III koning van Neder­land”. Ook voor de 8e verjaardag van koningin Wilhelmina maakte hij zo’n stuk. In een ander stuk verwerkte hij de namen van 22 natuurweten­schap­pers, filosofen en kunstenaars (o.a. Multatuli, Newton en Darwin) en een gedicht:

De weinigen die hun weelderige verstand
Niet voor zichzelf bewaard
Maar ‘t grauw hun mening en gevoelen openbaart
Zij zijn van ouds gekruisigd en verbrand.

Roorda werkte eraan van 1895-1897.

Collectie
Literatuur