Mon, Gerard(us) de

Gerard(us) de Mon, 1841 -1874, Haarlem
Hij was opperman en trouwde in 1866 met Cornelia Christina Bruinier. Hij was de maker van een “naief” bijbelknipsel “Abrams Offerande, Geschenk aan mijn broer P. de Mon. Dit stuk geknipt in het jaar 1868. Ter Gedachtenis van Gera[r]d de Mon, oud 26 jaar, geboren 25 July jaar 1841”. Zijn broer Pieter was zes jaar jonger en was metselaar, ook in Haarlem.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn