Mon, Gerard(us) de

Gerard de Mon, Haarlem 1841 -1874 Haarlem
Hij was opperman en trouwde in 1866 met Cornelia Christina Bruinier. Hij was de maker van een “naief” bijbelknipsel “Abrams Offerande, Geschenk aan mijn broer P. de Mon. Dit stuk geknipt in het jaar 1868. Ter Gedachtenis van Gera[r]d de Mon, oud 26 jaar, geboren 25 July jaar 1841”. Zijn broer Pieter was een jaar jonger (1842-1892) en was metselaar, getrouwd in 1868 (!) te Haarlem.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn