Mon, Gerard(us) de

Gerard de Mon, Haarlem 1841 -1874 Haarlem
Hij was opperman en trouwde in 1866 met Cornelia Christina Bruinier. Hij was de maker van een “naief” knipsel “Abrams Offerrande, Geschenk aan mijn broer P. de Mon. Dit stuk geknipt in het jaar 1868. Ter Gedachtenis van Gera[r]d de Mon, oud 26 jaar, geboren 25 July jaar 1841”. Het stuk bevat, naast het bijbelse verhaal van Abram en Izaak, diverse alledaagse tafereeltjes, zoals theeschenken en pijpje roken, de jacht en het snoeien van bomen; ook Fortuna’s in de hoeken. Er is geen ander werk van Gerard bekend. Hij overleed op 33-jarige leeftijd als stucadoor. Zijn broer Pieter was een jaar jonger (1842-1892) en was metselaar, getrouwd in 1868 (!) te Haarlem.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn