Meyenfeldt, Frederik Hendrik (Frits) von

Frits von Meyenfeldt, Amsterdam 1853-1913 Amsterdam
Hij was kassier bij de Gemeentewaterleiding Amsterdam en trouwde in 1884 met Engeltje de Koe.
Van hem is een knipsel bekend met een hert en een boom.
In Nieuwsbrief 2004-4 staat: “Van de heer en mevrouw De Haas kregen wij uit de nalatenschap van mw. H.de Haas een knipsel van Frederik Hendrik von Meyenfeldt”. Met een oproep naar meer informatie over deze knipper.

Literatuur