Kreuzer, Aloys Johann

Aloys Johann Kreuzer, Muenchen 1911-1977 Den Haag

Kreuzer is in 1929 naar Nederland gekomen en volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij werd een verdienstelijk schilder, o.a. van iconen (hij was RK). Hij knipte o.a. het sprookje van de Kleine Koning (1935) en vignetten bij citaten van filosofen. Hij trouwde in 1938 met Maria Adriana Kock en werd Nederlands staatsburger.