Kluft, Jacobus

Jacobus Kluft, Amsterdam 1685-1737 Amsterdam
Van hem hing een fraai knipsel uit 1705 met een praalkoets in het Amsterdamse Oude Vrouwen- en Mannenhuis van de Gereformeerde gemeente (het “Besjeshuis”). Het is een eerbetoon aan veldoverste John Churchill, (1st) Duke of Marleborough, medestander van stadhouder-koning Willem III.  Later leidde hij de geallieerde de geallieerden, samen met het Hollandse leger in de strijd tegen Lodewijk XIV (Spaanse Successieoorlog). Na de slag bij Blenheim in 1704 hield de hertog een zegetocht in Amsterdam. Jacobus gebruikte als voorbeeld een oude prent voor stadhouder Frederik Hendrik uit 1629. Onderstaande afbeelding van een foto door de monumentenfotograaf C. Steenbergh, staat bij een artikel over het Gesticht in weekblad Buiten, 27 december 1924  (wonderlijk genoeg als negatief).

Jacobobus Jacobsz. Kluft trouwde in 1709 met de Engelse Elisabeth Peak; na haar overlijden in 1711, hertrouwde hij met Lucretia Johanna Soreau. Hij was toen boekhouder bij de Oostindische Compagnie, kamer Amsterdam. In de boedel wordt genoemd een set van “Twaalf stuks kunststukjes door de overledene zelfs gesneden  60–; ter vergelijking: een staand horloge 60– en twaalf zilveren lepels en vorken 67–.

In 1946 bezocht Winstron Churchill Amsterdam; als dank voor de bevrijding van de Duitse bezetting en als nazaat van John Churchill, kreeg hij het stuk aangeboden (Amstelodamum 33, 5 (1946), 36-37.

Met dank aan Marco Mastenbroek Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Collectie
  • Vroeger in het Diakonie Oude Vrouwen en Mannenhuis, Amsterdam