Kikkert, Sophia

Sophia Kikkert,  Schiedam 1805-1861 Leiden
knipte geometrische figuren in verschillende kleuren, die zij in een boek plakte. Op de binnenzijde van het omslag staat: “vervaardigd door wijlen mijne geliefde Moeder S. Kikkert”, geschreven door haar dochter Sophia (Hendrika) Kikkert. De moeder was ongehuwd.

Collectie
  • Museum de Lakenhal, Leiden