Heemstra, Christina Maria van

Christina Maria van Heemstra, 1732-1804, Driesum
Knipte en verzamelde voor haar huwelijk met baron Maurits van Sytzama allerlei knipwerk.

Collectie
  • Particulier bezit