Gogh, Anna Josina van

Anna Josina van Gogh, 1767-1825 Amsterdam, Leiden
Zij was afkomstig van Amsterdam en en werd poorter te Leiden 1782; ze trouwde met Jan van Noort, boekhouder in Leiden, in 1800.
Knipte de driemaster “Cornelia” bij de Schreierstoren in 1823.

Achterop een papiertje met ‘Dit knipsel is zeer waarschijnlijk vervaardigd door: Anna Josina van Gogh (in 1823) geb. 15 Maart 1767, overl. 24 Juli 1825. Zij was de twee echtgenoote van mijn overgrootvader Jan van Noort met wien zij 27 Juli 1800 huwde. uit dit huwelijk zijn geen kinderen. Anna Josina van Gogh was een zuster van Geertruy Everdina van Gogh, echtgenoote van mijn overgrootvader Pieter Luickens. die twee overgrootvaders werden dus zwagers. Het schip heet Cornelia vermoedelijk naar de moeder van de maakster.’

Collectie
  • Fries Scheepvaart Museum, Sneek (coll. Ottema Kingma Stichting)