Doesjan, Adriaan

Adriaan Doesjan, Hoorn 1740-1817 Hoorn
Politiek actief, streng Calvinist, koos de kant van de Prinsgezinden. Was in 1792 boekhouder bij het stedelijk vendukantoor, opperboekhouder bij de bank van lening, maar werd ontslagen toen het politieke tij keerde. Hij tekende en maakte een ruimtelijk stuk: “Trappen des ouderdoms”, met allerlei toepasselijke bijbelteksten en organiseerde een verloting met als prijs een Tempel, “door gevormd uitgedreven Papier, als wit Marmer, konstig t’zaam gesteld.” De loten kostten één gulden.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
Literatuur