Buis, A.

A. Buis
Kalligrafisch knipwerk bij gelegenheid van het “25 jarig jubilé van den Hoogeerwaarden Heer Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht 13 November 1850”.

Collectie
  • Catharijne Convent, Utrecht

Museum Catharijneconvent, inv. OKM v154