Bruyn, Cornelis de

Cornelis de Bruyn, omstreeks 1757, Vlaardingen
Knipte een zegenwens voor Maria Zonne te Vlaardingen (1742-1825) voor haar 16e levensjaar in 1757. Maria trouwde in 1764 met Bastiaan van der Sterre.
Het ingelijste knipwerk getiteld ‘Zegenwens’ bestaat uit drie delen: een gedicht en twee kleinere knipsels met haringbuizen en de titels: ‘De eerste jagers snel die komen de 29 juny wel’ en ‘Vlaardings Welvaren’, met geknipt onderschrift ‘Dit is geknipt door hand en schaar van Cornelis de Bruyn voorwaar Anno…1757’. De Zegenwens is geïllustreerd met zandlopers, twee Magere Heins met zeis en onderin het midden een gekroonde vrouwspersoon met een tak en een duif. In dezelfde lijst bevinden zich aan weerzijden van de zegenwens een kipsel (links) in de vorm van een hart en de voorzien van de letters ‘A’ en ‘V’. In dat hartje zijn geknipt vogeltjes en takjes. Het rechterknipsel toont een gezin bestaande uit een echtpaar en drie kinderen in een omgeving van bomen. Dit knipsel is voorzien van de afkortingen ‘VVOR’ en ‘PWDV’ [ViVat ORanje en Prins Willem de V]. In de vier hoeken van de lijst zijn opgenomen (van links naar rechts): niet geknipte, geïllustreerde regels uit Hooglied, vers 5, 6 en 7, geïllustreerde regels uit Psalm 104 vers 11 en 12, geïllustreerde regels uit Jesaja 21 vers 8 en 9 en Psalm 33 vers 10 met muzieknotatie. Deze is voorzien van een signatuur: A:AB:v.d.w.

Collectie
  • Museum Vlaardingen