Brongers, Eppo Reint

Eppo Reint Brongers, Scheemda 1751-1808 Thesinge
Was schoolmeester te Thesinge, trouwde in 1781 met Swaantje Haselhof van Wedde. Eppo is te Scheemda geboren, buiten echt uit Trijntje Jans, die in 1754 met de vader Reint trouwde. In de Groningse archieven lezen we: “Eppo, zoon van Trijntje Jans is onecht geteelt en door de moeder na openbare belijdenisse van harer leetwezen over die zonde in de gegevene ergernisse ten doop gepresenteert, NB voor echt erkent en aangenomen van Reint Brongers als zijn zoon, wanneer hij met de moeder getrouwd is de 12.1.1754”.
In de kerk van Thesinge, waar hij koster en diaken was, hangen twee van zijn knipsels. Eén ter herinnering aan de kerkrestauratie van 1786, het ander is een versierde psalmtekst. In 1791 maakte hij een knipsel voor de Groninger burgemeestersdochter Beerta (of Beertje) Clara Wichers, die in 1776 trouwde met Antonius Driessen, predikant te Rottum en vanaf 1777 tot zijn overlijden in 1808 te Noorddijk. De aanleiding om dit knipwerk te maken, met haar meisjesnaam, als getrouwde domineesvrouw, is onbekend.

Collectie
  • Protestantse kerk Thesinge
  • Particuliere collectie
Literatuur