Broekkamp, Constantinus Antonius

Constantinus Antonius Broekkamp, 1836-1901, Texel.
Timmerman, aannemer, logementhouder te Oudeschild. Knipte in 1846 een huwelijksgedenkstuk voor Michiel Kooger, koopman-winkelier te Oudeschild en Neeltje Kunst, die getrouwd waren 25 november 1810 (in het knipsel staat October).

Collectie
  • Familiebezit