Bosch, Joannes (Jan) de

Jan de Bosch, Amsterdam 1713-1785 Amsterdam
Verzamelaar en amateurtekenaar, zoon van de doopsgezinde apotheker en kunstverzamelaar Jeronimus de Bosch II en Judith Willink. Hij liet zich doopsgezind dopen in 1738, maar voegde zich later bij de Hernhutters. Hij was (assistent) boekhouder bij de Wisselbank, bleef ongetrouwd.┬á Vervaardigde o.a. een knipsel met het familiewapen, omgeven door geboomte, dat gereproduceerd is in Mr. J.H. de Vries, De Amsterdamsche doopsgezinde familie De Vries, Zutphen 1911, p. 25. Een album met “verwonderenswaardig fijne knipsels van wit papier” door Jan de Bosch was toen in het bezit van de auteur (de families De Bosch en De Vries waren nauw verwant).