Bosch, Jan de

Jan de Bosch, 1713-1785 Amsterdam
Verzamelaar en amateurtekenaar, zoon van de doopsgezinde apotheker en kunstverzamelaar Jeronimus de Bosch II en Judith Willink. Hij liet zich doopsgezind dopen in 1738, maar voegde zich later bij de Hernhutters. Hij was (assistent) boekhouder bij de Wisselbank, bleef ongetrouwd.  Vervaardigde o.a. een knipsel met het familiewapen, omgeven door geboomte, dat gereproduceerd is in Mr. J.H. de Vries, De Amsterdamsche doopsgezinde familie De Vries, Zutphen 1911, p. 25. Een album met knipsels was toen in het bezit van de auteur.