Bok, Gerret de

Gerret (of Gerrit) de Bok, 1794-1839, Hoorn
Hij was timmerman en knipte in 1820 twee vrijwel identieke stukken, met zijn eigen naam en met die van MGRta (Margaretha) Blank. Hij maakte ze waarschijnlijk ter gelegenheid van hun verloving, maar van een huwelijk is het niet gekomen, Gerret trouwde een jaar later met Niesje Bijl en Magaretha in 1826 met Aris van Velden. Beide knipsels zijn door haar bewaard en tot nu toe door haar afstammelingen in ere gehouden.

Literatuur
  • Particulier bezit