Berg, Izak

Izak (of Isak) Berg,  Leiden 1811- ?
Hij was commies bij de stadsaccijnsen; trouwde in Leiden met Maartje van Nieuwenhoven 1834 (beide Ned. Herv.). Van hem is een rouwknipsel met een treurwilg boven een grafzuil uit 1847 voor N.SG. bekend (N. Segoh?).

Collectie
  • Particuliere collectie
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem (copie Lever)