B., C.

C.B., actief rond 1800, Zaandam
In de familie Vis is een stamboom overgeleverd, eenvoudig geknipt als wilgenboom, met daarin de initialen van de Zaanse koopman Jan Heymeszn. Vis (JV, 1765-1818) en die van zijn vrouw Trijntje Albertsdr. Cleijndert (TC, 1773-1834). Jan was eerder getrouwd geweest met Aagje Sem, die overleed in het kraambed. Het dochtertje was Neeltje (NV, 1792). De drie andere kinderen zijn uit het tweede huwelijk: Trijntje (TV, 1795), Heyme (HV, 1796) en Maartje (MV, 1798). Eigenlijk was het een gezinsboom met de omvang van het gezin rond 1800.
Het blijkt namelijk uit het familiearchief dat het gezin na Maartje nog vijf kinderen kreeg, onder wie een tweede Maartje in 1804, toen de eerste zojuist op zesjarige leeftijd was overleden. Albert werd geboren in 1801, na de eerste Maartje. Dus moet het knipsel vóór zijn geboorte zijn gemaakt. Naast de wilg en tussen de planten staat een ooievaar met een bewerkte staart. Zou dat betekenen dat moeder Trijntje al weer in verwachting was? Verder op de achtergrond een molen. En dan zijn er nog die twee letters C en B in de bovenhoeken. Zou zich daarachter de maker of maakster verschuilen? Waarschijnlijk was het iemand dichtbij het gezin Vis-Cleyndert, bijvoorbeeld een gedienstige.
Jan Vis was lid van een belangrijke familie in Oost Zaandam, die drie verfmolens beheerde (daarin werden verfhout en amaril vermalen). De Firma Vis maakte en verhandelde verfstoffen van generatie op generatie. De familie hoorde bij de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente.