Silhouetten, geknipt op bijzondere tentoonstellingen, Papyria 6

Twee tentoonstellingen uit het verleden trokken dit jaar onze bijzondere aandacht. Dat heeft te maken met onze silhouettencollectie waarin zich enige profielportretten bevinden die op deze exposities zijn gemaakt. Het gaat om de “Indische Tentoonstelling” in Den Haag (1932) en de tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913” (1913).

Over de “Indische Tentoonstelling”, die in 1931 werd vooraf gegaan door de “Exposition Coloniale” in Parijs, schreven we al eens in onze nieuwsbrief. Drie silhouetten, één van een heer en twee van een paar, in onze verzameling zijn geknipt op de Parijse tentoonstelling (afb. 1-3). Het laatste paar bezocht kennelijk ook de tentoonstelling in Den Haag, want hun dubbelprofiel komt ook voor op de kaart “Herinnering aan de Indische Tentoonstelling-Den Haag 1932” (afb. 4).

Alle silhouetten zijn gemaakt door Paul Krüger, van wie wij ook een Nenijto profiel in de collectie hebben (afb. 5).
De Haagse tentoonstelling kwam voor ons weer in beeld door een oproep in het tijdschrift “Genealogie”. Daarin werd aangekondigd dat het project “Sporen van Smaragd” het Nederlands-Indische erfgoed in Den Haag uit de periode 1853-1945 in kaart gaat brengen. In dit kader verschenen er in 2013 al een Indische stadskaart en werden er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder tentoonstellingen en een publiekssymposium. Eén van die tentoonstellingen was een expositie over “Een onvergetelijk evenement: de Indische Tentoonstelling in het Westbroekpark in 1932” die te bekijken was van 22 mei t/m 2 juni op de Tong Tong Fair op het Haagse Malieveld.

Op die expositie zouden historisch beeldmateriaal uit het Haags Gemeentearchief en bewaard gebleven souvenirs van de tentoonstelling te zien zijn. Het in “Genealogie” opgenomen persbericht van “Sporen van Smaragd” wordt afgesloten met een oproep materiaal voor deze presentatie beschikbaar te stellen.

   

We besloten de tentoonstelling op de Tong Tong Fair te bezoeken en namen het geïllustreerde artikel uit onze nieuwsbrief mee. Deze bijdrage werd door de Organisatie enthousiast ontvangen. Begrijpelijk omdat de tentoonstelling eigenlijk nogal teleurstellend van inhoud was. De presentatie bestond voornamelijk uit enige, op groot formaat geprinte foto’s en de vertoning van filmpjes over het koninklijk bezoek aan de tentoonstellingen in Parijs en Den Haag. Gelukkig werd dit ten dele goedgemaakt door een mooi stuk over de Westbroekparkexpositie in de glossy “Smaragd. Indisch Erfgoed in Den Haag”. Daarin goede afbeeldingen van het tentoonstellingsaffiche, ingang van de expositie, een overzichtsplan en diverse kramen en gebouwen (afb. 6-12). Of de oproep van “Sporen van Smaragd” nog andere zaken heeft opgeleverd vernemen we wellicht nog te zijner tijd. In ieder geval zullen we de activiteiten van deze stichting blijven volgen.

  

   

    

De tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913” is in 1913 te Amsterdam gehouden in het kader van de viering Honderd Jaar Koninkrijk der Nederlanden. Ook hierover kwamen we een bericht tegen in “Genealogie” en wel in de column van Els Kloek. Zij schreef daarin onder andere over het werk van vormgeefster Willy Drupsteen (1880-1966), die veel voor deze tentoonstelling heeft betekend. Bij haar stuk werd de fraaie tentoonstellingscatalogus afgebeeld (afb. 13).

afb. 14

In onze collectie hebben we een Vrij groot silhouet dat op deze tentoonstelling is geknipt (afb. 14). De maker is helaas onbekend, vergelijkbare silhouetten hebben we tot nu toe niet onder ogen gehad.

Door Henk van Ark

 

 

 

 

Noten

1.” “Sporen van Smaragd”op de Tong Tong Fair”, Genealogie. Tjjdschrijft voor Familiegeschiedenis, jrg. 19, nummer 1 (maart 2013), p. 6-7.
2. “Kennismaking met Insulinde. Tentoonstellingen en Pasars in Den Haag”, Smaragd. Indisch Erfgoed in Den Haag, Den Haag 2013, p. 20-23.
3. Els Kloek, “Vrouwen en kinderen eerst. Geld en Roem”, Genealogie. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, jrg. 18, nummer 4 (december 2012), p. 36.