Piet van Stuivenberg, Nieuwsbrief 1993-4

Pieter Antonie van Stuivenberg is beeldhouwer, maar heeft zich ook als schilder en lithograaf bewezen. Hij werd in 1901 geboren te Schiedam, waar hij is blijven wonen en zijn atelier heeft. Zijn opleiding ontving hij tussen 1921 en 1927 aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam. Hij wilde schilder worden, maar zijn leraren, onder wie de schilder H. Mees en de beeldhouwer L.F. van der Tuuk, gaven hem het advies zich op de beeldhouwkunst te richten.

 

Als zoon van een onbemiddelde Schiedamse molenaar moest Van Stuivenberg al op zijn 14de gaan werken bij een steenhouwerij. Zijn gevoel voor plastische vormen en materialen dankt hij misschien aan die omstandigheid. Daarna was hij enige tijd leerling bij een Delftse pottenbakkerij, voordat hij de academie bezocht. Tot in de jaren ‘50 heeft hij onder moeilijke omstandigheden geleefd. Om in zijn levensonderhoud te voorzien heeft hij gedurende 28 jaar moeten werken in een distilleerderij en heeft hij ook nog andere baantjes aangepakt, In zijn achtergrond en zijn artistieke opvattingen had hij veel gemeen met de groep ‘R33’, waarvan hij van 1933 tot 1940 lid was. Erkenning voor zijn gaven als beeldhouwer kwam pas na de oorlog toen hij van de Rotterdamse Kunststichting de opdracht kreeg voor een monument, een abstracte zuil, die in 1950 op Opbouwdag bij het Bouwcentrum werd onthuld. Van belang voor latere opdrachten en voor zijn verdere ontwikkeling als non-figuratief beeldhouwer, waren de betonplastieken die hij tussen 1953 en 1955 vervaardigde voor het Provinciehuis te Arnhem. Toch heeft Van Stuivenberg zich niet beperkt tot het bewerken van steen. Hij heeft er ook mee gewerkt, en wel als lithograaf bij de Grafische Werkgemeen schap en de Aragroep. Als beeldhouwer werd hij lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en in 1957 van de Liga ‘Nieuw Beelden’. Hij maakte studiereizen naar Londen en Parijs.

Bovenstaande levensbeschrijving van Piet van Stuivenberg (1901-1988) ontleenden we aan de catalogus van de expositie “Mooi van Kleur” die enige jaren geleden in het Historisch Museum van Rotterdam is gehouden.

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1994-3 van Stichting W. Tj. Lever.