Silhouettist Paul Krüger, Nieuwsbrief 1993-4

Zeer interessant zijn twee silhouetten, gemaakt op de tentoonstelling “NENIJTO” in 1928 te Rotterdam door de ons niet bekende silhouettist Paul Krüger. We begaven ons naar het Gemeentearchief in de Maasstad dat over een aantal mooie stukken over deze bijzondere tentoonstelling bleek te beschikken. Het fraaist was wel een foto- en knipselboek van de algemeen secretaris van het tentoonstellingsbestuur en directeur exploitatie Wilbrenninck. Hierin echter geen informatie over een silhouetteur Krüger, maar die vonden we wel in de “alphabetische lijst van inzendingen” in de officiële tentoonstellingsgids. Daarin worden zelfs twee Paul Krügers genoemd, de een uit Wenen, de ander uit Rotterdam. Ze hebben gewerkt in de vierde hal van de expositie (Hal D).

afb. Stadsarchief Rotterdam

Krüger uit Wenen in vak 19 en Krüger uit Rotterdam in vak 13. Jammer genoeg worden ze niet genoemd bij de deelnemers van de vermelde vakken, veelal kleinere bedrijven en organisaties. “NENIJTO” (de Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling) werd in 1928 van 26 mei tot 30 september in Rotterdam gehouden op het tentoonstellingsterrein Stationssingel in de wijk Blijdorp. Amsterdam had in dat jaar de Olympische Spelen, Rotterdam de “NENIJTO” en dat wilde men weten ook. Op het terrein vier hallen (A, B, C en D) met bedrijfsexposities, vele kiosken, een lunapark, de “Nenijto” bioscoop en nog veel meer. Er verscheen een speciaal “Nenijto”nummer van de Maasbode en ook de Nieuwe Rotterdamsche Courant liet vele extra uitgaven van “Rotterdam in het Olympisch-, Nenijto- en Jubileumjaar” verschijnen. In het juninummer (“De Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling II”) lazen we een smakelijke beschrijving van Hal D, de ruimte voor voedings- en genotsmiddelen. Men schrijft hierin niet alleen over de presentatie van diverse bedrijven, maar ook over “attracties” als een zeepbellenblazer en een verkoper van opwindbaar speelgoed. Helaas niets over een of twee silhouettisten, die ongetwijfeld met hun portretkunst Hal D moeten hebben opgeluisterd. Paul Krüger uit Wenen en Paul Krüger uit Rotterdam, misschien vader en zoon? Over Krüger uit Oostenrijk vonden we na raadpleging van enige kunstenaarslexica enige summiere gegevens. E.Nevill-Jack son vermeldt in haar boek “Silhouettes, A History and Dictionary of Artists” Paul Krüger als Oostenrijkse knipper die in 1930 in Londen is geweest. Peggy Hickman laat in haar “Silhouettes, A Living Art” weten dat hij in 1934 in Groot-Brittannië verbleef en dat zijn werk in Amerika zeer werd gewaardeerd.

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1993-4 van Stichting W. Tj. Lever.