Over Wiecher Tjeert Lever, Papyria 4

Op 8 september 2012 was het de 95ste geboortedag van Wiecher Lever. Met deze uitgave van ‘Welkom in Papyria” willen we daarbij stilstaan., zoals we dat in ons werk in het verleden vaak met een presentatie of bijzondere tentoonstelling deden.

Werk van Lever toonden we voor de eerste maal in Atelier Tobia Lever in augustus 1989 [1]. Het was een presentatie van knipsels en documentatie uit eigen bezit. Bedoeling was de pas opgerichte stichting W. Tj. Lever (21 april 1988) onder de aandacht te brengen en het startsein te geven voor het verzamelen van Levers werk en alles wat daarbij hoorde (afb 1).

afb. 1

Het verzamelen werd kort daarna al vrijwel overbodig aangezien op de veiling van Levers Westerborkcollectie (november 1988) onverwacht veel origineel werk van Nederlands bekendste knipkunstenaar kon worden aangekocht. Deze enorme aanwinst van totaal zo’n 1800 knipsels (groot en klein) maakte het ons mogelijk een aantrekkelijke wisseltentoonstelling op te zetten die in vier musea op diverse plaatsen in het land (Hoorn, Veendam, Krimpen a/d IJssel en Reeuwijk (afb. 2) te zien is geweest.

afb. 2

Iedere keer werd deze basistentoonstelling aan de omstandigheden en locale mogelijkheden aangepast. Zo was er in het Veenkoloniaal Museum ruimte voor het tonen van oude Groningse stukken en vormde in Museum Crimpenerhof het experimentele reliëf- en ruimtelijke werk van Tobia Lever onderdeel van de uitgebreide expositie. In de eerste twee musea was de titel van de expositie “Wiecher Tjeert Lever, kunstenaar met papier en schaar”, daarna werd gekozen voor de wat algemenere titel “Kunstig Knipwerk”.

afb. 3

Met de opening van een expositieruimte voor ons Nederlands Museum van Knipkunst in Schoonhoven (afb. 3) brak voor de stichting W. Tj. Lever een nieuwe periode aan. Het accent kwam te liggen op activiteiten in Schoonhoven met daarbij als tweede tentoonstelling in 1992 “Wiecher Tjeert Lever, papierknipper & verzamelaar”. Toch werd ook een nieuwe reizende tentoonstelling samengesteld met werk van Wiecher en Tobia Lever, weer met als titel “Kunstig Knipwerk”. Die tentoonstelling is in Sliedrecht en Ridderkerk in 1994 te zien geweest. Dezelfde opzet vormde ook de eerste wisseltentoonstelling (“Lever & Lever”) in het museumpand aan de Stadhuisstraat dat in maart 1995 werd geopend.

afb. 4

Ter gelegenheid van de 80ste geboortedag van Lever was in dit museum in 1997 de expositie “Uit de koffer van Wiecher Lever” (afb. 4) te bekijken, vijf jaar later gevolgd door “Levers Knipkunstwereld”. In het kader van die laatste Levertentoonstelling werd in de Openbare Bibliotheek een speciale Lever presentatie gehouden (afb. 5).

afb. 5

Na de sluiting van het Nederlands Museum van Knipkunst is een belangrijk deel van onze collectie ondergebracht in het Westfries Museum in Hoorn. Wij behielden de uitgebreide museum/stichtingsbibliotheek, belangrijk voor verder onderzoek en publicaties, het Leverarchief met veel documentatie, maar ook knipwerk en een interessante collectie geknipte profielportretten.

Mede daardoor was het mogelijk de reeks “Welkom in Papyria” in gang te zetten en het vierde nummer van deze serie, halfjaarlijkse brochures volledig te wijden aan Wiecher Tjeert Lever.

Door Henk van Ark

Noot

  1. Een volledig overzicht van alle tentoonstellingsactiviteiten vanaf 1986 is te vinden in: Henk van Ark, Atelier-Stichting-Museum (1986 t/m 2005), Rasquert 2010.