Nieuwe museumaanwinst?, Nieuwsbrief 2003-4

Twee maanden geleden werd ons het knipsel “Kunst der Schaar” uit 1853 te koop aangeboden. Het stuk is, zo vertelde de aanbieder, afkomstig uit een Zaanse familie en gemaakt door de knipper J.S. van wie nog twee knipsels bekend zijn. Die gegevens ontleende hij aan het boekje “Schaarkunst” (1983), waarin twee stukken van deze knipper staan afgebeeld.

Inmiddels is gelukkig veel meer bekend geworden van deze knipper J.S. Zo’n tien jaar geleden ontvingen wij van Museum van Gijn in Dordrecht het knipsel “Leeft in Vrede” uit 1852.

De informatie bij dit werk was dat het was gemaakt door Jan Schot uit Katwoude, die zou hebben geleefd van 1771-1861. Dat laatste was niet juist, ontdekte Tonny Jurriaans van het Westfries Museum, die veel onderzoek naar knippers met de initialen J.S. heeft verricht (zie: Knip-pers 1994-4, p. 16-18). Zij kwam erachter dat deze fraaie knipwerken zijn vervaardigd door Jan Jansz. Schot (1828-1890), zoon van Jan Theunisz. Schot en Sijtje Postma. Jan Jansz. is niet getrouwd geweest, was van beroep arbeider en dus ook een heel goede papierknipper. Schot maakt zijn knipsels voor personen uit Katwoude en omgeving, maar in 1877 ook het huwelijksstuk Muis/Kuiper een echtpaar dat in Uitgeest woonde.

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in de Nieuwsbrief 2003-4, een uitgave van het museum van Knipkunst en Stichting W.Tj. Lever.