Nieuwe aanwinst, Nieuwsbrief 1996-3

Een prachtige schenking voor onze museumverzameling ontvingen we deze zomer van de heer H. Munnik. Het is een in 1814 gemaakt knipsel voor Alberta Jacoba du Bois, mogelijk door knipper I(an) P(atijn) van wie wij twee zgn. papieren bavelaars uit ongeveer dezelfde tijd kennen. Over Alberta du Bois-Ameshoff (1776-1828) en haar man Abraham du Bois (1777-1851), wiens initialen in het knipsel staan onder het gedicht in de sokkel van de tuinvaas, vonden we al snel enige gegevens in het Nederlands Patriciaat van 1913.

Uit de daarin gepubliceerde stamreeks blijkt dat ook nog enige familielijnen naar Schoonhoven lopen. Abraham du Bois was de heer van Loenen en Cronenburgh. De gemeentearchivaris van Loenen, mevrouw Brouwer, stuurde kopieën van artikelen over het oude en nieuwe Cronenburgh in deze schitterend aan de Vecht gelegen gemeente. In het stuk “Het land en het kasteel van Cronenburch, voorheen en thans” (Jaarboekje Niftarlake 1940) wordt de boeiende geschiedenis van het kasteel en de latere buitenplaats geschetst.

Het oorspronkelijke kasteel, waar Floris V nog gevangen moet hebben gezeten, is in 1672 door de Fransen gedeeltelijk verwoest, waardoor de opvallende ronde kasteeltoren verdween. De ruïne werd in 1710 eigendom van de Leidse patriciër Adriaan Wittert van der Aa die er een voorname buitenplaats van liet maken. In 1824 komt Cronenburgh uiteindelijk in handen van Abraham du Bois die het buiten in 1837 laat afbreken, onder andere naar men beweert omdat hij geen burgemeester van Loenen kon (mocht) worden. De laatst bekende afbeelding van Cronenburgh (de afbeelding hier rechtsboven) dateert uit 1836. Abraham du Bois en Alberta Ameshoff trouwden in 1813, in het jaar daarna gaf Abraham zijn vrouw dit knipsel cadeau mogelijk ter viering van haar eerste verjaardag binnen dit huwelijk of ter gedenking van het eerste huwelijksjaar. Het mooie stuk bestaat uit een, gedeeltelijk uit voluten opgebouwde, tuinvaas op sokkel met daarin schitterend geknipte teksten en een fraaie decoratieve rand, samengesteld uit vier stroken. Door middel van de blinddruktechniek is op verschillende plaatsen in het werk reliëf aangebracht wat het decoratieve effect nog ver der versterkt.

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1996-3 van Stichting W. Tj. Lever.