Nieuwe aanwinst, Nieuwsbrief 1996-2

Een interessante aanwinst voor de verzameling is een naamknipsel dat we in april antiquarisch konden verwerven. Het is een in 1764 door een ons onbekende knipper gemaakt knipsel voor Lammeraal Schotto Rengers, de heer van Farmsum. Farmsum ligt vlakbij Delfzijl en met hulp van de heer De Kok van de historische vereniging “Amasius” te Appingedam konden we wat meer over deze Rengers te weten komen. Hij stuurde ons enige citaten uit het boek “Het Huis te Farmsum” van ds. M. ten Broek uit 1933 en stelde ons in de gelegenheid de uitgave “De Ommelander Borgen en haar bewoners (…)” van mr. J.A. Feith uit 1906 (reprint 1979) voor de museumbibliotheek aan te kopen. In dit laatste boek zijn enige fraaie afbeeldingen van het huis bij Farmsum opgenomen.

Theodorus Beckering, 1781, wikimedia

Uit de aantekeningen van ds. Ten Broek leerden we dat Lammert Schotto Rengers de zoon was van Egbert Rengers en Margaretha Tjarda van Starkenborgh die in 1720 zijn getrouwd. Lammert is vermoedelijk in 1721 geboren en overleed in 1779. Waarom de voornaam Lammeraal in het knip- werk voorkomt is niet duidelijk, wellicht gebruikte Lammert een van de voornamen van zijn oom (Albert Aemilius Lamoraal Rengers) omdat hij die mooier vond klinken. Lammert Schotto Rengers is zeer waarschijnlijk te Farmsum geboren en heeft daar enige tijd verbleven, maar wordt toch vooral in Groningen vermeld. Daar is hij ook overleden. Hij was getrouwd met Ambrosia Bentinck van Schoonheten en Diepenheim. Over hem en het huis te Farmsurn moet natuurlijk meer te vertellen zijn, maar dat vergt enig onderzoek. Bij gelegenheid komen we zeker op deze museumaanwinst terug.

Huis Fransum rond 1750, wikimedia

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1996-2 van Stichting W. Tj. Lever.