Knipwerk van Th. Broekstra, Nieuwsbrief 1991-2

Th. Broekstra heeft Wiecher Lever leren kennen op een tentoonstelling van handenarbeid die hij samen met een vriend in Zeegse bezocht in 1948. Lever demonstreerde daar het papierknippen en omdat Broekstra zich zelf bezighield met het maken van houtgravures en linosnedes sprak Levers zwart-witwerk hem erg aan.

Th. Broekstra: Als de vos de passie preekt, Boer pas op uw ganzen

Op aanraden van Lever probeerde hij ook het knippen eens en met succes, verschillende prijzen op tentoonstelling en waren het gevolg. Broekstra emigreerde in 1951 met zijn gezin naar Australië maar bleef contact met Lever onderhouden. In de collectie van onze stichting bevindt zich een tiental gedrukte, door Broekstra vervaardigde exlibris, voornamelijk houtsneden en vijf knipsels.

In Australië was het voor hem hard werken, aanvankelijk maakte hij daar nog wel enig knipwerk, maar al gauw was er geen tijd meer voor. In 1970 begon Broekstra een eigen bedrijf (zeefdrukkerij), een onderneming die hij in 1980 verkocht om met pensioen te gaan. In die tijd is hij, naar aanleiding van een expositie over Chinese kunst in Melbourne, weer met papierknippen begonnen. Hoewel het er de laatste tijd niet meer zo van komt heeft de heer Broekstra de afgelopen tien jaar vele knipsels gemaakt. Aardig is dat hij zich heeft opengesteld voor nieuwe mogelijkheden. Zo combineerde hij knipwerk met textiel, zoals in het hier afgebeelde Geishaknipsel ook heeft hij wel zwarte knipsels voorzien van gekleurd zijdevloeipapier. Dikwijls is hij erin geslaagd knipsels met een humoristische inhoud te maken. Van al dit werk zond Broekstra ons gedrukte afbeeldingen, zodat we echt wel over het onderdeel ‘verzameling Broekstra” in de collectie van de stichting W.Tj. Lever kunnen spreken. Goed te weten dat ook in het verre buiten land nog steeds “Nederlandse” knipkunst van kwaliteit wordt gemaakt!

 

 

Door Henk van Ark, dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1991-2 van Stichting W.Tj. Lever.