Knipwerk van een “merkwaardige vrouw uit de vorige eeuw”, Nieuwsbrief 1992-1

Elisabet J. Stapert-Koning, foto: KNAW.nl

“Uit de bladen”, zo zou een rubriek over vondsten in oude tijdschriften genoemd kunnen worden. Want nog steeds komen er stukken gewijd aan knipkunstenaars uit het verleden te voorschijn. Natuurlijk is het ondoenlijk jaargangen van allerlei uitgaven willekeurig door te bladeren in de hoop iets te vinden, de meeste vondsten doen zich voor in het kader van min of meer gericht onderzoek. Een goed voorbeeld daarvan is het lopende onderzoek “Silhouettisten te Rotterdam”, we bekeken in verband daarmee de portrettencatalogus van de Rotterdamse Gemeentelijke Archiefdienst. In die catalogus (uitgegeven in 1917) vonden we de beschrijving van een portret(foto) van Elisabeth Johanna Stapert-Koning. Vermeld werd dat zij in 1816 te Haarlem is geboren en in 1887 in Rotterdam overleed. Zij was schilderes én vervaardigster van knipwerk. De in de catalogus beschreven foto was afkomstig uit het tijdschrift “Eigen Haard” van 4 maart 1916. En inderdaad troffen we op de aangegeven plaats in dat tijdschrift een mooi artikel over het werk van Elisabeth Stapert-Koning aan, geschreven door haar dochter C.G. Unger-Stapert. Het artikel is geïllustreerd met enige knipsels en afbeeldingen van collages.

De knipsels heeft zij gemaakt in de periode 1830-1850, bijzonder is dat zij het plakwerk al op 14/15-jarige leeftijd maakte. Die kunstwerkjes stelde zij samen uit strookjes, snippertjes en puntjes papier; gekleurd papier dat haar door een boekbinder werd verstrekt. Dit en ander werk van Elisabeth getuigt niet alleen van veel doorzettingsvermogen (ze kon slechts werken met haar linkerhand) en creativiteit.

plakwerk Elisabeth Koinng

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1992-1 van Stichting W.Tj. Lever.