Knipwerk uit de Krimpenerwaard II, Nieuwsbrief 1994-2

Op de tentoonstelling in Krimpen aan den IJssel in 1990 vernamen wij van de directeur van het museum Crimpenerhof mevrouw Van Hooft dat zich in het Streekarchief te Schoonhoven een interessant knipsel moest bevinden. Dit voorjaar bezochten we het streekarchief en troffen daar een mooi knipsel aan gemaakt ter herinnering aan de Schoonhovense zilversmid Dirk Hendrik Greup (1803—1883).

Een echt “souvenirstuk” dat in 1986 aan het archief werd geschonken. Met de schenkster namen we contact op en zij wist ons te vertellen dat het knipsel moet zijn gemaakt door J. Detmar, een ons onbekende papierkunstenaar. Een andere waardevolle mededeling was dat er ook een pendantstuk is gemaakt voor de vrouw van Greup, Maria Wilhelmina Lazonder die eveneens in 1883 is overleden. Dit knipsel is enige jaren terug geveild, de verblijfplaats is tot nu toe niet bekend. In samenwerking met het Streekarchief voor de Krimpenerwaard gaan we nu op zoek naar gegevens over knipper Detmar en het knipsel van Maria Lazonder. Eventuele resultaten van dit onderzoek zullen we natuurlijk te zijner tijd in de nieuwsbrief opnemen.

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1994-2 van Stichting W. Tj. Lever.