Knipsels van Toos Comerell, Nieuwsbrief 1992-1

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het knipwerk van de heer Th. Broekstra uit Australië. Dit naar aanleiding van het artikel “Nederland knipt weer!” uit 1951. In dat artikel vermeldt Wiecher Lever ook “Mej.T. Commerell, thans Mevr. Vierkens”, een knipster die ons onbekend was. Enig zoeken in de uitgebreide stichtingsdocumentatie bracht een aantal leuke gegevens naar voren, zoals een overdruk uit het tijdschrift “De Vrouw en Haar Huis” van januari 1948. Daarin het artikel “Knipster en sociaal werkster: Toos Comerell” door Kate de Ridder.

De drie bovenstaande knipsels zijn bij dit stuk afgebeeld. In hetzelfde tijdschrift, zo ontdekten we later, werd al eens eerder werk van Comerell afgedrukt: een knipsel dat zij maakte ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix.

Ten slotte vonden we in de fotoverzameling van de stichting de afbeelding van een knipsel, in 1983 in bezit van een Brabantse antiquair, dat ongetwijfeld ook door Comerell is gemaakt.

Kate de Ridder schrijft in haar artikel enthousiast over de knipster en haar werk. In die tijd was Toos Comerell landbouw-huishoudconsulente op de Noord-Veluwe. De knipsels vindt de schrijfster opmerkelijk: ze worden niet voorgetekend, maar direct uit de vrije hand geknipt. De Ridder merkt op: ”Zij knipt als zij iets te zeggen heeft, en het lukt haar, dat “iets” met haar schaartje tot uitdrukking te brengen”. Een constatering waarmee we het, gezien het hier afgebeelde werk, volledig mee eens kunnen zijn.

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in Nieuwsbrief 1992-1 van Stichting W.Tj. Lever.