Knipsels van Broekstra, Nieuwsbrief 2003-4

In onze museumcollectie bevinden zich al jaren knipsels en drukwerken (naar knipwerk) van Theun(is) Broekstra (1914-1998). Twee lijsten met knipwerk zijn opgenomen in de vaste museumopstelling, waaronder de twaalf tekens van de dierenriem. De basis voor dit geheel werd gelegd bij de aankoopactie van 1988 toen een belangrijk deel van Levers Westerborkverzameling in handen van de stichting W.Tj. Lever kwam. In hetzelfde jaar kwamen we in contact met Broekstra, die in 1951 naar Australië was geëmigreerd. Broekstra, die in Nederland in de horeca werkte, had een voorkeur voor het maken van grafisch werk, zoals hout- en linosneden. Door een ontmoeting met Wiecher Lever op een handenarbeidtentoonstelling in Zeegse in 1948 werd hij gestimuleerd het papierknippen eens uit te proberen.

Het ging hem goed af en sinds die tijd maakte hij mooie knipwerken, waarin de invloed van het grafische werk goed te zien is (zie de afbeeldingen). In Australië werkte Broekstra onder andere voor een electriciteitsbedrijf en in 1970 begon hij een eigen onderneming: een zeefdrukkerij. Van knippen kwam in die tijd niet veel, hij begon daar weer mee na zijn pensionering in 1980. Ook ging hij, na een expositie over Chinese knipkunst in Melbourne te hebben bezocht, meer met kleur werken. Tot zijn overlijden hebben wij regelmatig met Broekstra gecorrespondeerd, ook is in het museum nog een presentatie van zijn werk gehouden. Aardig was dat hij ons, net als verschillende familieleden en bekenden in Nederland, jaarlijks een verrassingspakketje met knipsels stuurde, zolang het knippen voor hem nog mogelijk was.

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in de Nieuwsbrief 2003-4, een uitgave van het museum van Knipkunst en Stichting W.Tj. Lever.