In memoriam Anny Versnel, Knip-Pers 2018-4

Op 9 september 2018 is op 86-jarige leeftijd overleden Anny Versnel. Zij was lid van de Vereniging vanaf de oprichting en tevens lid van Knipkring Enkhuizen. Velen van U hebben haar gekend. Zij was vanaf het eerste begin lid van onze Vereniging waar zij haar steentje bijdroeg door middel van prachtig knipwerk en het promoten van de papierknipkunst. Anny bezocht de dagen in Orvelte en kwam, zo lang het voor haar mogelijk was, naar de Contactdagen en workshops. Heel veel mensen in Enkhuizen en omgeving hebben via haar kennis gemaakt met de papierknipkunst en bij haar een cursus gevolgd. Zelf heb ik Anny leren kennen in 1981. Ik hoorde van een moeder op de school van mijn kinderen dat er in Enkhuizen een cursus papierknippen werd gegeven en daarvan was zij een van de initiatiefneemsters.

Na de eerste cursus volgden er meer en hieruit is de knipkring Enkhuizen ontstaan. Eerst werd er ruim 25 jaar geknipt onder leiding van lesgeefster Nel Wezel en toen Nel met lesgeven stopte, zijn wij als kring met elkaar blijven knippen. Helaas wordt het groepje steeds kleiner. Wij zullen Anny erg missen als persoon, maar ook haar creativiteit. Zij wist altijd haar eigen draai aan een opdracht te geven. Bijvoorbeeld een bijzondere achtergrond van een kalenderplaat of ze maakte gebruik van aquarelverf. Ook heeft zij prachtige werken van bloemstukken gemaakt met behulp van tijdschriften want zoals zij zei: “materiaal om te knippen is er altijd en het hoeft haast niets te kosten.”

Heel veel mensen heeft zij blij gemaakt met een door haar gemaakt gelegenheidsknipsel, vaak voorzien van veel details en altijd van een bijzondere rand. Vooral die mooie randmotieven kenmerkten een knipsel van Anny.
Als wij deze winter weer de schaar ter hand nemen, blijft er een stoel leeg.
Anny, bedankt voor alles!

Door Marjan Draaisma