Geknipt voor Schoonhoven, Nieuwsbrief 2001-4

Op verzoek van het organiserende comité hebben we dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de Nationale Zilverdag, die traditie getrouw in Schoonhoven op 2e Pinksterdag wordt gehouden. We lieten in de museumetalage een kleine presentatie van twee knipsels zien die waren gemaakt voor inwoners van Schoonhoven. Deze stukken werden aangevuld met enige documentatie die is bijeengebracht door museummedewerkster Wil Stennekes en René Kappers, voorzitter van de stichting Nationale Zilverdag en enthousiast onderzoeker op zilverkunst gebied.

H.J. de Jongh

Het eerste knipsel is een gedenkstuk gemaakt ter herinnering aan de zilversmid Dirk Hendrik Greup (1803- 1883).

Dit erg fraaie knipsel bevindt zich in het Streekarchief Krimpenerwaard in Schoonhoven en het is vervaardigd door de Haarlemse papierknipper H.J. de Jongh, van wie nog enig ander werk (afb 3 en 4) bekend is. Zijn vader was Thomas de Jongh (1818-1881), eveneens knipper. Bij dit knipsel hoorde een pendantstuk dat werd gemaakt voor Greups vrouw Maria Lazonder die eveneens in 1883 is overleden. Dat knipsel is omstreeks 1985 geveild en de verblijfplaats is helaas niet bekend. We weten dat Dirk Greup in 1863 op Haven A319 in Schoonhoven woonde, dat is aan de oostzijde. Hij was medeoprichter en bestuurslid van de “Nijverheidsvereeniging van Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven”, diaken van de Nederlands Hervormde Kerk en bestuurslid van verschillende liefdadigheidsverenigingen in de stad.

anoniem

Het tweede knipsel is een dubbelportret en profil van broer en zus Hein (1888-1959) en Gerrarda Verroen (1887-1973).

Het is in 1931 te Parijs geknipt door Paul Krüger, een uit Wenen afkomstige silhouettist die in diverse landen werkzaam is geweest. Hein Verroen was zilversmid en graveur en woonde met zijn zus aan de Oude Haven nr. 8   Aan de achterzijde van dit mooie pand is nog steeds de vroeg 19de eeuwse zilversmidswerkplaats met oven aanwezig. Hij was medeoprichter van de R.K. Toneelvereniging “De Zonnebloem”, waarvan ook Gerrarda deel uit maakte.

Toneelvereniging Schoonhoven

Door Henk van Ark.
Dit artikel verscheen eerder in de Nieuwsbrief 2001-4, een uitgave van het museum van Knipkunst en Stichting W.Tj. Lever.