Duiden, Roelof van

Roelof van Duiden, omstreeks 1700, Harlingen
Roelof van Duiden van Boertange trouwde in 1690 met de doopsgezinde Anna Martini. Hij was pasteibakker en deed in 1691 te Harlingen belijdenis in de Gereformeerde kerk. Daar werden ook zes kinderen gedoopt.
In April 1710 werd een “uit papier gesneden schilderij” in een koffiehuis te Franeker verloot voor 33 Gulden. Dit was het portret in zwarte lijst achter glas van Johan Willem Friso van Nassau, de Friese stadhouder. De tekst daarop luidde:
Joh. Wilh. Friso, prince
van Oranien en Nassau.
Dit verbeelt die dappere vorst uit Nassaus bloet gesproten,
Der Friesen toevlucht, en de hoop der bondgenooten.
Vraegt gy na synen moed en groote krygsbedryven,
Trek maer na Bergen toe, dat sal het u beschryven.
R. v. Duiden. 1709.

(Friso nam dat jaar Bergen (Mons) in Henegouwen in)

De Duitse reiziger en kunstkenner Von Uffenbach verbleef juist in Franeker tijdens de verloting en beschreef het stuk. Ook hoorde hij “de Mennoniete vrouw van den maker [vertellen] van groote presenten van groote heeren voor haar mans arbeid”.
Van Duiden knipte ook een prachtig oorlogsschip op zee, waarschijnlijk de “Groot Frisia”, dat in 2024 gemeld werd in particulier bezit en nu is te zien in Westerbork. En in 1858 werd in Arti et Amicitiae te Amsterdam getoond als een van de voorwerpen uit vroeger tijd, Van Duidens portret van Koning Willem III van Engeland; het werd merkwaardige genoemd, om de kunstige bewerking en om het geduld dat daarvoor nodig was geweest (recensent Alg. Handelsblad 20-5-1858). Het ruiterbeeld is nu in de collectie van het Amsterdam Museum, in een prachtig bewerkte, ovaal-houten lijst. Van de andere werkstukken is de verblijfplaats niet bekend.

Literatuur

Willem III in collectie Amsterdam Museum