Duiden, Roelof van

Roelof van Duiden, omstreeks 1700, Harlingen
Roelof van Duiden van Boertange trouwde in 1690 met Anna Martini. Hij was pasteibakker en deed in 1691 te Harlingen belijdenis. Daar kregen zij ook vijf kinderen.
In April 1710 werd een “uit papier gesneden schilderij” in een koffiehuis te Franeker verloot voor 33 Gulden. Dit was het portret in zwarte lijst van Johan Willem Friso van Nassau, de Friese stadhouder (1709). De tekst daarop luidde:
Joh. Wilh. Friso, prince
van Oranien en Nassau.
Dit verbeelt die dappere vorst uit Nassaus bloet gesproten,
Der Friesen toevlucht, en de hoop der bondgenooten.
Vraegt gy na synen moed en groote krygsbedryven,
Trek maer na Bergen toe, dat sal het u beschryven.
R. v. Duiden. 1709.
(Friso nam dat jaar Bergen (Mons) in Henegouwen in)

De Duitse reiziger en kunstkenner Von Uffenbach verbleef juist in Franeker en beschreef het stuk. Ook sprak “de Mennoniete vrouw van den maker van groote presenten van groote heeren voor haar mans arbeid”.
Van Duiden knipte ook een oorlogsschip op zee.

Literatuur