Sombeek Slijper, Johannes (Jan)

Jan Sombeek Slijper, Zaandam 1778 (of 1781, of 1784)-na 1839 Haarlem

Jan was niet getrouwd en voerde de achternaam van zijn moeder, Sombeek, voor die van zijn eigen naam. Had met zijn zuster Catharina samen een huishouden.

Hij maakte een huwelijksoorkonde voor zijn broer Willem Slijper en schoonzus Aafje Slagter (bij hun huwelijk in 1814), in klokvorm, met wapenschilden en een kroon, in reliëf. Van hem zijn ook twee ruimtelijke knipsels met een boerderijtje aan ’t water, zomer en winter, 1819. gesigneerd J.S.S. Maakte een monument op Laurens Jansz. Koster van papier, en drie geknipte landschapjes, die tentoongesteld werden in Haarlem in 1825 (Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt). Hij was ook maker van landschappen, achter glas. Adverteerde actief (8 maal) in de Opregte Haarlemsche Courant, dat hij “op verzoek van vele kunstminnaars” zijn Kabinet der Knipkunst voor bezichtiging openstelde aan huis in Zaandam (1824-1826). In 1830 was in Utrecht zijn “vermaarde kabinet van Boetseer- en Knipkunst, met meer dan 80 kunstvoorwerpen” te zien, in ’t groot en in miniatuur. Slijper, was ook been- en ivoorsnijder.

 

Collectie
  • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam
  • Particulier bezit
Literatuur