Questiers, Catharina

Catharina Questiers, 1631-1669, Amsterdam
Zij was katholiek en trouwde met Johan de Hoest. Ze was dichteres en had veelzijdig kunstzinnige talenten, o.a. knipkunst (althans volgens sommige biografen). Ze dichtte onder andere:

Pan, vol smart en pijn, die riep: / Zijn dit straffen voor mijn knippen?
Mits dees Doorens my zoo diep / Steken in mijn mondt en lippen:
‘k Sweer zy zal my niet ontslippen,  / Schoon een knip my baart dees smart,
‘k Zalze echter eens verraden, / Als zy zich weêr zal gaan baden;
Want in knip-lust leeft my ’t hart.

Zolang er geen bewijs is voor haar knipkunst, houden we het maar op knip-lust, waarbij knippen ook andere betekenissen heeft.