Geknipt! Geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland

Joke en Jan Peter Verhave, Geknipt! Geschiedenis van de papierknipkunst in Nederland (Walburg Pers, Zutphen 2008).